::: Umundurowanie Ochotniczych Straży Pożarnych
oraz Związku OSP RP :::


Uchwałą Zarządu Głównego OSP RP z 1995 roku ustanowiono wzory umundurowania, dysktyncji i odznak dla członków ochotniczych straży pożarnych oraz Związku OSP RP. Są to ubrania: wyjściowe, galowe, paradne, ochronne (w tym specjalne) młodzieżowych drużyn pożarniczych.
Umundurowanie wyjściowe obejmuje trzy zestawy na lato i zestaw zimowy.
ZESTAW A - to nakrycia głowy: dla kobiet - beret, kapelusz lub czapka (rogatywka albo okrągła), dla mężczyzn - czapka rogatywka, okrągła lub kapelusz regionalny.
Mundur wyjściowy - dla kobiet kurta mundurowa i spódnica z tropiku, elanobawełny, lub gabardiny, dla mężczyzn - kurtka mundurowa i spodnie z materiałów jak wyżej.
ZESTAW B - to nakrycie głowy jak w zestawie A oraz koszula z krótkim rękawem, biała lub niebieska. Spodnie i spodnica z materiałów jak wyżej.
ZESATW C - nakrycie głowy jak w zestawach poprzednich. Wiatrówka z tropiku lub elanobawełny. Spodnie i spódnica z tropiku lub elanobawełny.
Do wszystkich zestawów płaszcz z elanobawełny lub kurtka letnia z ortalionu.
Czarny krawat. Czarne gładkie obuwie letnie. Koszula biała lub niebieska .
Dla mężczyzn skarpety czarne, dla kobiet rajstopy cieliste.
ZESTAW ZIMOWY - to nakrycie głowy - dla kobiet - beret, kapelusz lub czapka rogatywka albo okrągła - dla mężczyzn czapka rogatywka, okrągła lub uszanka.
Mundur dla kobiet - kurtka mundurowa i spódnica z elanowełny lub gabardiny, dla mężczyzn - kurtka mundurowa i spodniez elanowełny lub gabardiny. Kurtka ocieplana ortalionowa czarna, szalik granatowy lub ciemnoniebieski, koszula biała lub niebieska, krawat czarny, obuwie zimowe czarne gładkie, rękawiczki skórzane czarne, skarpety czarne, rajstopy cieliste.

MUNDUREM GALOWYM jest mundur wyjściowy z założonym sznurem galowym, biała koszula i czarny krawat.

Mundur letni  Mundur galowy kobiecy  Mundur galowy męskiMUNDUR PARADNY noszony jest przez członków orkiestr OSP. Jest to mundur wyjściowy z założonym sznurem galowym, biała koszula, czarny krawat, skórzany pas główny oraz inne ele - menty wzbogacające estetycznie mundur, stosowane jednolicie według własnej inwencji członków orkiestry.

MUNDUR OCHRONNY I SPECJALNY to: w lecie - czapka polowa, drelich typu "strażak", mundur bojowy drelich typu "strazak", obuwie ochronne gumowe specjalne lub półsaperki, mundur specjalny z nomexu, hełm bojowy, pas bojowy, pas służbowy.

Mundur koszarowyMUNDUR BOJOWY ZIMOWY - drelich typu "strażak" ocieplony, kurtka zimowa - drelich typu "strażak" ocieplona, obuwie ochronne gumowe specjalne lub półsaperki.

Mundur bojowyMUNDUR SPECJALNY Z NOMEXU, hełm bojowy, pas bojowy,pas służbowy.

CAŁOROCZNE UMUNDUROWANIE DLA CHŁOPCÓW I DZIEWCZĄT Z MŁODZIEŻOWYCH DRUŻYN POŻARNICZYCH to: koszula - drelich czerwony, szorty - drelich czarny, bluza i spodnie drelich czarny. Dopuszcza się w okresie przejściowym (lata 1995-1997) występowanie członków MDP w mundurach obecnie stosowanych.

Członkowie OSP oraz ZOSP RP noszą następujące odznaki, emblematy i guziki:
- emblemat w kolorze srebrnym z wizerunkiem orła w koronie - na czapce;
- stylizowny płomień w kolorze srebrnym ze skrzyżowanymi toporkami na naramiennikach kurtki, płaszcza, wiatrówki i koszuli z krótkim rękawem;
- emblemat z napisem „ Ochotnicza Straż Pożarna" ( czerwone litery na czarnym tle ) na prawym rękawie kurtki, płaszcza, wiatrówki i koszuli z krótkim rękawem.
Dopuszcza się umieszczenie pod emblematem nazwy jednostki OSP.
Guziki oksydowane o średnicy 22 mm (duży) i 16 mm (mały).
Dystynkcje 1 określające pełnione funkcje nosi się na kołnierzach mundurów bądź przy lewej kie- szeni koszuli letniej.
Inne emblematy i naszywki na lewym rękawie munduru.

Członkowie zarządów OSP oraz ZOSP RP noszą sznury galowe koloru srebrnego z przeplataną niebieska nitką między splotami sznura. Członkowie OSP noszą sznury srebrne.
Umundurowanie, o którym mowa wyżej używane jest :
- w czasie wykonywania obowiązków członkowskich - wyjściowe,
- w dniach świąt i uroczystości oraz w Dniu Strażaka - galowe,
- w czasie dekoracji orderami i odznaczeniami - galowe,
- w innych okolicznościach określonych przez Zarząd Główny ZOSP RP lub zarządy niższych szczebli,
- w czasie akcji ratowniczo-gaśniczych - ochronne specjalne.

Członkowie OSP i ZOSP RP nie powinni :
- użytkować elementów umundurowania niezgodnie z obowiązujacym zestawem ubioru albo z ich przeznaczeniem,
- nosić elementów mundurowania w połączeniu z ubraniem cywilnym.

Wymienione wyżej rodzaje umundurowania nie ograniczają stosowania strojów związanych z kultywowaniem tradycji regionalnych. Dopuszcza się również występowanie orkiestr strażackich w strojach innych niż zawarte w niniejszym regulaminie.
Członkowie wspierający i honorowi mogą nosić dystynkcje statnio pełnionych funkcji w OSP bądź w ZOSP RP


Wkładając mundur, należy pamiętać o tym, że:
- koszulę białą zakłada się do munduru galowego, natomiast niebieską do wyjściowego.
- krawat powinien mieć jednolity czarny kolor ( bez wzorków ) i podwójny węzeł
- sznur galowy zawiesza się na prawym ramieniu, przypinając go do guzika przyszytego w tym celu pod naramiennikiem, warkocz sznura natomiast przypina się do pierwszego guzika kurtki mundurowej
- sznur galowy lekki do koszuli letniej przypina się do guzika przyszytego pod jej pagonem, a warkocz z pomponem przypina się do guzika kieszeni prawej;
- koszulę z krótkim rękawem, naramiennikami i dystynkacjami nosi się w okresie letnim, zamiast kurtki mundurowej;
- przy koszulach letnich jedną dystynkcję dopina się do lewej kieszeni.

Członkowie zarządów OSP oraz ZOSP RP noszą srebrne galony na otokach czapek; członkowie zarządów OPS, zarządów gminnych ZOSP RP - jeden galon, członkowie zarządów wojewódzkich i Zarządu Głównego ZOSP RP - dwa galony.
Członkowie zarządów ZOSP RP na denkach czapek rogatywek noszą naszyte srebrne galony w kształcie krzyżaka.
Członkowie komisji rewizyjnych noszą na otokach i denkach czapeksrebrne galony na takich samych zasadach jak członkowie jak członkowie zarządów OSP i ZOSP RP.
Członkowie młodzieżowych druzyn OSP noszą na lewym rękawie bluzy dystynkcje pełnionych funkcji w kształcie litery V (krokiewka) w kolorze granatowym (dotychczasowy wzór munduru) bądź czerwo - nym na czarnej bluzie, a czarnym na czerwonej (nowe wzory mundurów). Dowódca sekcji - jedną krokiewkę, zastępca dowódcy drużyn - dwie krokiewki, dowódca drużyny - trzy krokiewki, dowódca plutonu - cztery krokiewki.
Ubiór wyjściowy bez sznura galowego nosi się podczas wystąpień w charakterze oficjalnego przed- stawiciela ZOSP RP i OSP, jezeli nie zachodzi konieczność występowania w mu durze wyjściowym ze sznurem galowym.

Ubiór wyjściowy ze sznurem galowym, orderami, odznaczeniami, medalami i odznakami nosi się:
- w Dniu Strażaka, w tym także podczas świeckich spotkań oraz uroczystości religijnych organizo- wanych z tej okazji;
- podczas uroczystości składania wieńców na Grobie Nieznanego Żołnierz, grobach poległych i zmarłych oraz pod pomnikami i tablicami pamiątkowymi;
- w czasie wręczania sztandarów, orderów i odznaczeń;
- podczas innych ważnych uroczystości na polecenie prezesa (naczelnika) OSP lub prezesa właściwego zarządu ZOSP RP.

Z baretkami orderów i odznaczeń - podczas uroczystych przedstawień w teatrach, salach koncerto- wych i oficjalnych spotkaniach, jeżeli w tym zakresie nie zostały wydane inne decyzje przez przeło- żonych.

Obowiązuje zasada, iż nosi się te dystynkcje, które są właściwe dla najwyższej z pełnionych funkcji.
Dla przykładu członek zarządu gminnego będący jednocześnie członkiem prezydium zarządu woje- wódzkiego nosi dystynkcje członka Prezydium ZW ZOSP RP.

Informacje pochodzą ze strony internetowej: ZOSP RP Wytwórnia Umundurowania Strażackiego 95-060 Brzeziny ul. Żeromskiego 3 tel. (0-46) 874 34 36 fax (0-46) 874 35 21 www.zosprpwus.com.pl zosprp@zosprpwus.com.pl

Zamknij